Като част от нашия ангажимент за осигуряване на възможно най-доброто здравеопазване на нашите пациенти, ще инсталираме съвсем нов, най-съвременен ЯМР (Ядрено Магнитен Резонанс) на ползваща се с отлична репутация марка. Новият ЯМР не само ще подобри цялостното преживяване на нашите пациенти, но ще даде на нашите добре обучени и опитни лекари много по-добри възможности за образна диагностика.

ЯМР сканирането напълно елиминира йонизиращото лъчение и свързаните с него рискове поради факта, че се използват магнитни полета и радиовълни, за да се генерират по-ясни изображения на органите. Тази техника позволява на специалистите, когато провеждат изследване на пациентa, да преглеждат най-детайлно меките тъкани, в това число и лезиите, които са невидими с други апарати за образна диагностика.

Новият ЯМР ще предлага успокояващо изживяване за нашите пациенти с по-широка и по-удобна среда за сканиране.