Клинични пътеки

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД с адреси на дейност в гр.Сандански и гр.Петрич има сключен договор с НЗОК за болнично лечение на пациенти по следните клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури за 2022 година:

Актуални цени

Свалете актуалните цени на клиничните пътеки като натиснете на иконата.

Здравно-осигурителни фондове

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД има сключени договори за извършване на здравни услуги – медицински прегледи, изследвания и лечение на доброволно здравоосигурени пациенти в следните ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ:

  • „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА” АД
  • ЗОФ „МЕДИКО -21” АД
  • ОЗОФ „ДОВЕРИЕ” АД
  • ЗОФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД
  • ЗАД „БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД
  • ЗД „ЕВРОИНС “ АД
  • ЗОК „ФИ ХЕЛТ“ АД
  • ЗОК „НАДЕЖДА” АД
  • “ДЗИ –ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ, КОИТО ИМАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ СА ОСВО-БОДЕНИ ОТ ТАКСА ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦАТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИ-ТЕЛНАТА КАРТА.