Хемодиализа в двете бази

Отделението по хемодиализа към МБАЛ „Югозападна болница” ООД Сандански и Петрич  е разкрито в специално за това проектирана и изградена база отговаряща на критериите и изскванията на Медицински стандарт Диализно лечение. Намира се в района на МБАЛ „Югозападна болница” гр.Сандански и гр.Петрич. През 2013 година чрез Оперативна програма „Регионално развитие„ 2007-2013 г., отделението е оборудвано със 7 нови хемодиализни апарата.

Обособени са два сектора клиничен и помощно административен. Клиничният сектор включва:

 • Зала за хемодиализно лечение с 8 поста;
 • Интензивна зала с 2 поста за интензивно лечение на болни в тежко общо състояние и с полиорганни нарушения;
 • Манипулационна с възможност за извършване на малко оперативни интервенции – катетеризация на венозни съдове;
 • Сестринска стая;
 • Помещение за подготока на водата;

Помощно административния сектор включва:

 • Кабинет на Началник отделение;
 • Лекарски кабинет;
 • Кабинет на ст.мед.сестра;
 • Сервизно техническо помещиние;
 • Помещение за прием на болните;
 • Помещение за разпределяне на храната;
 • Помещение за хигиенни материали;
 • Помещение за отпадни материали;
 • Помещение за нечисто бельо;
 • Складова база;
 • Тоалетни и бании за персонал и болни

Дейност

ОХД гр. Сандански и гр. Петрич извършва лечение на болни с Остра и хронична бъбречна недостатъчност, тежка сърдечна недостатъчност и някои видове отравяния. Отговаря на изискванията за диализно лечение на МЗ.

Диализното лечение на болните се извършва на двусменен режим. Извозват се от утвърден график с превоз от МБАЛ и по договор с фирма.

Лекари на адрес гр. Сандански

ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ

НАЧАЛНИК ОХД

ДРАГОМИР МИЛЧЕВ ПАНОВ

ЛЕКАР ОХД

ТАНЯ НИКОЛОВА БЪРДАРСКА-МИЦЕВА

ЛЕКАР ПСИХИАТРИЯ

Лекари на адрес гр. Петрич

ИСКРА ЛЮБОМИРОВА ЯНЕВА

НАЧАЛНИК ОХД

СОНЯ АНГЕЛОВА АНДРЕЕВА

ЛЕКАР ОХД