Кардиологично отделение база 1

Кардиологично отделение се намира в База 1 на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД гр. Сандански като обслужва районите Петрич,Сандански,Струмяни и Кресна.

Основната задача на отделението по Кардиология е постоянно развитие и внедряване на най-новите методи на лечение и технологии с цел качественото и своевременно обслужване на пациентите.

Дейността на отделението е насочена към висококвалифицирана диагностика, използване на медикаментозни и интервенционални методи и алгоритми, прогнозиране на хода на болестта, прилагане на качествено терапевтично поведение и лечение, профилактика и рехабилитация на вродените и придобити болести при пациентите със сърдечно-съдови заболявания и подготовка на пациентите за сърдечна операция.

Приема на болен в отделението обхваща следните дейности -информиране на пациента, относно характера на заболяването му, целта на приемане в стационара, необходимостта от извършване на диагностични и лечебни процедури както и реда за заплащане на диагностиката и лечението на неговото заболяване, организация на своевременното и правилно попълване на цялата медицинска документация, свързана с прием на пациента в отделението, запознаване на пациента с правилника за вътрешния ред, настаняване на пациента в болничната стая.

Отделението работи по 14 клинични пътеки, като стриктно се спазват изискванията на Здравната каса и утвърдените медицински практики за лечението на пациентите.

Апаратура

Кардиологично отделение и Ангиографската лаборатория, са оборудвани с необходимата апаратура и помощни средства за осъществяване на дейността си, съгласно утвърдените медицински стандарти по Кардиология и Инвазивна кардиология:

 • Пациентни монитори
 • Дефибрилатори
 • Велоегрометър и Бягаща пътека
 • Рентгенова апаратура за инвазивна диагностика и лечение (Ангиограф)
 • Ехокардиограф
 • Доплер
 • Холтер
 • ЕКГ апарати и Апарати за RR
 • Инфузионни помпи
 • Инхалатор
 • Лъчезащитни предпазни средства (престилки, очила, яки) и др.

Лекари на адрес гр. Сандански

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ШИЯКОВА

ЛЕКАР КАРДИОЛОГИЯ

ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА СТОЙЧЕВА

ЛЕКАР ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

РАЙНА ПЕТРОВА БУЮКЛИЕВА

ЛЕКАР КАРДИОЛОГИЯ

ИВАН ИЛИЕВ ХАДЖИИВАНОВ

ЛЕКАР

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА МАЛИНСКА

ЛЕКАР КАРДИОЛОГИЯ

ТРАЯН ЙОРДАНОВ ПАНЕВ

ЛЕКАР специализант по КАРДИОЛОГИЯ

ВИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ПЕТКОВ

ЛЕКАР специализант по КАРДИОЛОГИЯ

АНИЛ КУМАР БОЯПАТИ

ЛЕКАР КАРДИОЛОГИЯ