Хирургия в двете бази

Хирургичното отделение при МБАЛ „Югозападна болница„ ООД в двете бази на болницата гр.Сандански и гр.Петрич осигурява високоспециализирана хирургична помощ – както стационарна така и консултативна отговаряща на най-високите медицински стандарти. В него се осъществяват операции от малък, среден, голям и много голям обем и сложност. Средно годишно през отделението преминават около 1000 пациента, от които около 700 се оперират. Отделението е с второ ниво на компетентност.

През 2014 година се разкри сектор Урология. В сектора се извършва качествена диагностика на заболяванията на пикочно отделителната система, всички рутинни, спешни и планови операции, както и консервативно лечение.

 

Дейност

Основната дейност на отделението е оперативната в 70% от пациентите, като се извършват операции на: щитовидната жлеза; млечната жлеза; стомаха; тънките и дебелите черва; жлъчката – както отворена така и „безкръвно” т.е. лапароскопска холецистектомия; хемороиди; дермоидални кисти; фисури; абсцеси; всички видове хернии със и без платно; апендицити и т.н.

Апаратура

Хирургично отделение разполага с необходимата апаратура, инструментариум и оборудване за осъществяване на дейността си и отговаряща на второ ниво на компетентност, съгласно стандарта по Хирургия:

  • ЕКГ- апарати, апарат за обдишване – АМБУ, фиброгастроскоп, ректоскоп, лапароскопска апаратура; електронож; монитори; аспирационна помпа; 
  • антидекубитални дюшеци и др.

Лекари на адрес гр. Сандански

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ БОЯДЖИЕВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

СОНЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА

ЛЕКАР ХИРУРГ

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

ЛЕКАР ХИРУРГ

ЙОАН НИКОЛАЕВ НИКОВ

ЛЕКАР УРОЛОГ

БОРИСЛАВА КОНСТАНТИНОВА МИНЕВА

ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ХИРУРГИЯ

Лекари на адрес гр. Петрич

ИВАН СЕМЕНОВИЧ ПЕТРОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

ОРЛИН ПЕТРОВ КЮЧУКОВ

ЛЕКАР ХИРУРГ

ИВАН БОЖИКОВ ДИНЧЕВ

ЛЕКАР ХИРУРГ