Клинична

микробиология

Клинична микробиология на двата адреса на боницата

Медико-диагностичната лаборатория по Клинична микробиология е неразделна част от структурата на Консултативно-диагностичния блок на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД гр.Сандански . Структурата съответства на изискванията по медицински стандарт за Микробиологична лаборатория от ІІ-ро ниво на компетентност.

Лабораторията е разположена на 3-ти етаж в сградата на бившата Общинска поликлиника на бул.Свобода № 1.

През 2008г. в помещенията на микробиологична лаборатория е извършен основен ремонт включващ: подмяна на подовата настилка и полагане на теракот; полагане на фаянсово покритие във всички помещения и боядисване на стени и тавани. При ремонта е изграден бокс с бактерицидна лампа за стерилни дейности.Обособен е лекарски кабинет. Извършена е подмяна на битовото и лабораторно обзавеждане.

На адрес гр. Петрич се помещава в сграда до Приемно-диагностичен блок.

Изследвания

В лабораторията се извършват изследвания на следните клинични материали:

Изследване на гърлен, назофарингеален секрет и храчка– директен микроскопски препарат, посявка, изследване за Стрептококи /до вид /, Стафилококи /до вид/, Ентеробактериацее /до вид/, Кандида /до вид/, Коринебактериум / до вид /, Ентерококи /до вид/, Хемофилус инфлуенце, Коринебактериум дифтерие, Бранхамела катаралис;

Микробиологично изследване на урина/урокултура/-седимент, количествено изследване ,посявка изследване за Ентеробактериацее, П. аеругиноза, Кандида/ до вид/, Стафилококи /до вид/, Стрептококи /до вид/, Грам отрицателни неферментативни бактерии /до вид/, Ентерококи /до вид/;

Микробиологично изследване на материали от гениталния тракт– микроскопски препарат, посявка, изследване на Кандида /до вид/, Ентеробактериацее /до вид/, Стрептококи /до вид /, Стафилококи /до вид/, П.аеругиноза, Трихомонас и Н.гонорее /микроскопски/ и Ентерококи /до вид/;

Микробиологично изследване на фецес– микроскопски препарат, посявка, изследване за Шигела /до вид/ и Салмонела/до серовар/, патогенни Е. коли /пробна аглутинация със сборни серуми от първа до трета група до серовар/, Кандида /до вид/, Кампилобактер /до вид/, Йерсиния /до вид/, сем. Вибрионацее /до род /, аеробни бацили /до род /;

Микробиологично изследване на ликвор– микроскопски препарат, посявка и изследване за Найсерия менингитидис, Хемофилус инфлуенце, Стафилококус ауреус, Кандида /до вид/, Криптококус неофарманс, Е.коли К1, Стрептококи /до вид/, Ентеробактериацее /до вид/, Ентерококи /до вид/, листерия и други трудно култивируеми микроорганизми;

Микробиологично изследване на кръв/хемокултура/ – микроскопски препарати, изследване за семейство Ентеробактериацее /до вид/, Стрептококи /до вид/, Стафилококи /до вид/, Кандида /до вид/, Грам отрицателни неферментиращи глюкозата бактерии /до вид/, Ентерококи /до вид/ и Хемофилус инфлуенце;

Микробиологично изследване на материали от ранивключително и инфекции свързани с оперативна намеса и при изгаряния – микроскопски препарат, посявка, изследване за Стафилококус ауреус, Ентеробактериацее /до вид/, Стрептококи /до вид/, П.аеругиноза и други неферментиращи глюкозата Грам отрицателни бактерии /до вид/, Ентерококи /до вид/;

Определяне на антимикробна чувствителност на бързорастящи микроорганизмикъм антибиотици и химиотерапевтици по дисково-дифузионен метод;

Серологични изследвания на кръв и клинични материалиот пациенти за тифо-паратифни инфекции, стрептококи /до вид/, луес.

Доказване на облигатни анаероби във основа на тяхната микро и макроскопска морфология и на базата на тест за аеротолерантност.

Лекари на адрес гр. Сандански

КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА КОБУРОВА

НАЧАЛНИК МИКРОБИОЛОГИЧНА Л-Я

Лекари на адрес гр. Петрич

НАСКА АТАНАСОВА ДЖАНКУШЕВА

НАЧАЛНИК МИКРОБИОЛОГИЧНА Л-Я