Детско отделение в двете бази

Детско отделение разполага със стационар  в двете бази на болницата в Сандански и Петрич с болнични стаи и боксове  децентрализирани, като е осигурена непосредствена връзка на майки и бебета.

Отделението в база 1 Сандански разполага с 22 броя легла, а в база 2 Петрич 27 броя легла .

Детското отделение в МБАЛ „Югозападна болница“ – Сандански разполага и с изключително важен за пациентите и медиците уред – веноскоп, с който лесно и безболезнено се прави ясна визуализация и локализация на вените при най-малките пациенти.

Веноскопът намалява стреса и болката на децата при различни медицински интервенции – вземане на кръв и поставяне на инжекции или абокат и улеснява работата на медицинските сестри, които ще спестят ненужното и многократно бодене на кожата.

Апаратура

Детско отделение разполага с централна кислородна инсталация, сфигномамометри за различни възрастови групи, инхалатори за инхалаторно лечение, аспиратор, ЕКГ, пулсосиметър, перфузори и др. за осъществяване на своята дейност.

Отделението има готовност за кардио –пулмонална реанимация с набор за интубация, мануално обдишване и сърдечен масаж, апарати тип Амбу.

Лекари на адрес гр. Сандански

ОФЕЛИЯ НИКОЛОВА СТАМАТОВА - ВАНКОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

МАРГАРИТА ИВАНОВА ГЕТОВА

ЛЕКАР ПЕДИАТРИЯ

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПАНКОВСКА

ЛЕКАР ПЕДИАТРИЯ

Лекари на адрес гр. Петрич

ТАТЯНА ВАЛЕРИЕВА ПРОДАНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

ЛЕКАР