Услуги

В МБАЛ „Югозападна болница“ ООД се осъществяват следните медицински и немедицински дейности:

 1. Осъществяване на болнично лечение
 2. Диагностика, лечение и наблюдение на болни, когато лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извън болничната помощ
 3. Родилна помощ
 4. Рехабилитация
 5. Диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от други лечебни заведения
 6. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство
 7. Квалификационна, учебна и научна дейност
 8. Експертизи за временна нетрудоспособност
 9. Дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации
 10. Издаване на документи, свързани с дейността
 11. Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, лабораторни и други видове изследвания
 12. Извършване на медицински дейности и манипулации под контрол и отговорност

Актуални цени

Свалете актуалните цени на предлаганите болнични услуги като натиснете на иконата.