Болнично лечение

Болничното лечение се осъществява в отделенията по различните медицински специалности.

Изграден е единен стандарт за добра медицинска практика, както и система за контрол на качеството в областта на медицинската дейност, обслужването на пациентите и обучението на лекарите, сестрите и техническия персонал.

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД е многопрофилна болница за активно лечение и осигурява болнично лечение на пациентите по следните медицински специалности – Вътрешни болести, Кардиология, Неврология, Детски болести, Хирургия, Ортопедия и травматология,Очни болести, , Акушерство и гинекология.

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД разполага със 7 операционни зали. В болницата работи едно реанимационно отделение, в което екип от опитни реаниматори и анестезиолози се грижи денонощно за пациенти в тежко състояние.

Болницата разполага и с отделение по Хемодиализа с осем поста за хемодиализа.

През 2009 г. в болницата беше открита Ангиографска лаборатория за извършване на високоспециализирани инвазивни съдови изследвания и процедури като коронарография, балонни дилатации, имплантиране на стентове и вътресъдови протези и др.

През 2023г.  се структурира нов ангиографски сектор , който ще разполага и с нова ,висококачествена ангиографска апаратура за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, с която ще се повиши качеството на образната диагностика и здравеопазването. По изискване, новият- последно поколение ангиограф трябва да бъде разположен в помещение ,минимум 40кв.м.Старият ангиограф , с който разполага болницата , ще бъде използван като резервен.

Застроява се нова едноетажна пристройка към вече съществуващата сграда и ще бъде осигурен достъп за хора в неравностойно положение.

Втората нова сграда на ангиографската лаборатория ще разполага с помещение за подготовка на пациента ,санитарен възел,техническо помещение,а командата компютърна зала за съществуващия ангиограф ще се използва и за новия апарат, като се предвижда връзка между тях.

Одобрено е и закупуването на висококачествен ядрено-магнитен резонанс и построяването на нова сграда пригодена специално за  най-новото в болницата .Очаква се да  започне строежа за поставяне на най- новата услуга в  МБАЛ“Югозападна болница“ база 2 гр.Петрич.

МБАЛ „Югозападна болница” има договор за лечение по клинични пътеки с НЗОК.