Анестезиология и интензивно лечение в двете бази

Отделнието по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури 24ч. безотказна висококачествена специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и интензивно отделение ,за която МБАЛ „Югозападна болница „ ООД  разполага в двете бази на болницата Сандански и Петрич.

Анестезиология-и-интензивно-лечение-в-двете-бази

Апаратура

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

 

Анестезиологични апарати –възможност за апаратна вентилация на деца и възрастни, оборудвани с изпарители за използването на най-модерните и качествени инхалационни анестетици Севофлуран и Изофлуран.

Дихателни апарати за продължителна дихателна реанимация с няколко режима на работа.

Анестезиологични монитори – възможност за едновременно измерване на белодробни артериални и венозни налягания, анализ на ST-сегмента, пулсоксиметрия с плетизмограма, пълен газов мониторинг на инхалационните анестезии и кожна температура.

Перфузори – възможност за поддържане на минимум при постоянни интравенозни инфузии на вазоактивни и други лекарствени средства.

ТСА /таргетно контролирана анестезия – възможност за таргетна венозна анестезия с пропрофол.

Инфузионни помпи – възможност за поддържане на минимум при постоянни венозни инфузиина водно – електролитни и декстрозни разтвори, биопродукти.

Дефибрилатори – възможност за транскустанно пейсиране и синхронизирано дефибрилиране

Лекари на адрес гр. Сандански

МАРИЯ БОРИСОВА СТОЙКОВА

НАЧАЛНИК ОАИЛ

СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

ЛЕКАР АНЕСТЕЗИОЛОГ И РЕАНИМАТОР

Лекари на адрес гр. Петрич

МЕТОДИ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

МАРИЯ ИВАНОВА РАДОЙКОВА

ЛЕКАР АНЕСТЕЗИОЛОГ И РЕАНИМАТОР

ТОДОРКА ЛЮБОМИРОВА ИКОНОМОВА

ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТ.ЛЕЧЕНИЕ