Административно-стопански блок

Административно-стопанския блок се състои от:

N

I. Административно-стопански блок

 1. Фирмено и административно ръководство
 2. Фирмено счетоводство, ТРЗ и каса
 3. Отдел “Информационно-статистическо, Административно-правно обслужване, Маркетинг и Анализ”
 4. Перилен комплекс
 5. Болнична кухня
 6. Парова централа
 7. Складово стопанство
 8. Автотранспорт
 9. Стерилизационна

Болнична Аптека

Болничната аптека е обособена структура в рамките на АСБ за снабдяване на болничните отделения и други звена с необходимите медикаменти и консумативи.

Учебен отдел

Отделът развива учебната дейност, която е насочена към планирането, организирането на дейността по следдипломното обучение на специализанти и на лекарския и сестрински състав.

Практическо обучение

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД е акредитирана като база за провеждане на практическо обучение на лекари –магистри по следните специалности: Кардиология,Неврология, Образна диагностика, Хирургия. В момента в болницата се обучават специализанти по  специалностите: Кардиология,Хирургия  и Неврология.

Болницата е акредитирана и за провеждането на практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” и на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалностите „медицински лаборант” и „рехабилитатор”.

Тематични курсове

Дирекцията организира всяка година провеждането на близо 60 тематични курса за продължаващо обучение на лекари и сестри. Курсовете са посещавани активно и предоставят възможност на участващите да се запознаят с високотехнологичните методи и методики, които се предлагат в болницата и които са уникални за страната. Отделът организира и оформя документално включването в курсове за следдипломно обучение на лекарите и медицинските специалисти в болницата за повишаване и поддържане на квалификацията.

 • Звено за практическо обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи” по специалностите: медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и медицински лаборант.
 • Звено за следдипломно обучение на лекари-магистри за придобиване на специалност по Кардиология,Неврология, Образна диагностика и Хирургия

  1. Звено за административно обслужване