Инфекциозно отделнеие база 2

Инфекциозно отделение на МБАЛ „Югозападна болница „ се намира в база 2 на болницата в град Петрич.В отделението работят специалисти с дългогодишен стаж и опит, доказани във времето.Задачите на отделението са профилактика, диагностика, лечение и противоепидемия на инфекциозни болести. Приемат се всички инфекциозни пациенти за задължителна стационарна изолация и болни, с усложнения и тежко протичащи инфекциозни болести.

Осъществява се  специализирана  консултативна и експертна в областта на инфекциозните заболявания  и техните раздели

 • Инфекции на дихателните пътища
 • Инфекции на стомашно – чревния тракт
 • Вирусни хепатити
 • Инфекции на кожата и меките тъкани
 • Вирусни екзантеми  и локализирани вирусни инфекции на кожата
 • Синдроми свързани с лимфните възли
 • Зоонози , рикетсиози ,борелиози
 • Вирусни хеморагични трески
 • Инфекции на нервната система
 • Сепсис и сепсис свързани синдроми
 • Диагностициране на HIV инфекция и СПИН
 • Профилактика и лечение на  инфекциозни  заболявания  при болни , пътуващи  и връщащи се  от различни географски райони

Основните задачи на Инфекциозно отделение са лечебно-диагностични, епидемиологични и профилактични.

Лекари на адрес гр. Петрич

КАТЯ ДИМИТРОВА ПРАМАТАРОВА- ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ

ПАША МУТАФОВА ЮЗИРОВА

ЛЕКАР,ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ