Клинична

патоанатомия

Клинична патоанатомия

Отделението по Клинична Патология към МБАЛ „Югозападна болница“ ООД гр. Сандански е разкрито през 2006г. Отделението по Клинична Патология разполага със специализирани сектори, чиято дейност отговаря на съвременните изисквания за добра паталогоанатомична практика:

  • Сектор по хирургична и гинекологична патология
  • Сектор по гастроентериология – изследват се щипкови биопсии от: гастро, колоно и ректоскопии
  • Сектор цитология – цитонамазки, пунктати
  • Некропсичен сектор – извършват се изследвания от починали пациенти

Дейност

Диагностичната дейност се извършва в условията на оптимално натоварване на наличната апаратура и със съвременни диагностични методики, включващи цитологични и рутинни хистологични изследвания.

В отделението се осъществява диагностика на:

  • Онкологични заболявания
  • Заболявания на стомашно-чревния тракт
  • Ендокринни заболявания
  • Очни заболявания и др.

Морфологичната диагноза е оценка за точността на клиничната диагноза , а също така и за ефектността от проведеното лечение.

Биопсиите определят окончателната диагноза.

Спешната интраоперативна диагностика – гефрир, решава обема на провежданата операция.

Лекари на адрес гр. Сандански

СЪБИНА ЯНУЛЧЕВА ПОЛИХРОНОВА - НИКОВА

НАЧАЛНИК ПАТАЛОГОАНАТ. ОТД.