Образна

диагностика

Образна диагностика – в двете бази

Отделенията по Образна доиагностика разполагат със следните кабинети:

  • кабинет компютърна томография (скенер)
  • кабинет рентгенография
  • кабинет рентгеноскопия
  • кабинет мамография
  • кабинет ехография

В структурата на образната диагностика е съчетан професионализма на екипа от утвърдени професионалисти и последно поколение диагностична медицинска апаратура на водещи световни фирми. Отделението разполага с  спирален аксиален компютърен томограф (скенер), конвенционални графични и комбинирани графично-скопични рентгенови апарати, мамограф, ехограф с трансдюсери за повърхностна и коремна диагностика.  Наличната съвременна дигитализираща система – СИАР позволява рязко покачване качеството на получените рентгенографични изображения, намаляване дозата на облъчване на пациента и бързо обслужване. Внедрена е и система PACS, позволяваща архивиране на получения образ и допълнителна фина обработка. Системата позволява направените снимки да бъдат копирани от архива на магнитен носител (CD) и предоставени на пациента при поискване. 

В сектора се обслужват пациенти с направление от здравната каса, или при платен прием по ценоразписа обявен на централна регистратура.

Лекари на адрес гр. Сандански

ВАНЯ БОРИСОВА МЛАДЕНОВА

НАЧАЛНИК ОТД. ОБРАЗНА ДИАГ.

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА

ЛЕКАР ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Лекари на адрес гр. Петрич

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛЧЕВА

НАЧАЛНИК ОТД. ОБРАЗНА ДИАГН.

АЛЕКСАНДРА АНИЛ БОЯПАТИ

ЛЕКАР ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА