Неврологично отделение в двете бази

I. Неврологично отделениее с многогодишна история и традиции. То е водещ консултативен и терапевтичен център не само за гр.Сандански, но и за районите на общините Кресна, Струмяни и Петрич. Осигуряването на високоспециализирана стационарна и консултативна медицинска помощ на гражданите е основен приоритет на отделението. Принципите и правилата за добра медицинска практика са залегнали в дейността на Неврологично отделение с прилагането на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика.

II. Неврологично отделение е разположено на втория етаж в Блок ”Б” на болничния комплекс. Разполага с 20 легла като има възможност за разкриване на още 11 при нужда. В отделението има 2 стаи с 4 легла за интензивно лечение. Повечето от леглата са осигурени с кислородна инсталация, естествено и изкуствено осветление и достатъчен брой електрически контакти за включване на необходимите апарати. Голяма част от болничните легла са с променяща се конфигурация, подвижни и са достъпни от всички страни за диагностични и лечебни процедури

Апаратура

Отделението разполага с апартура за второ ниво, съгласно медицинския стандарт по Неврология.

Неврологично отделение е оборудвано с всички необходими апарати и инструментариум за осъществяване на своята дейност, основните, от които са:

  • ЕМГ апарат
  • ЕЕГ апарат
  • Доплеров сонограф
  • Електронистагмограф
  • Дефибрилатор
  • Инфузионни помпи
  • Кардиомонитор

Приспособления за болните – инвалидни колички , антидекубитален дюшек , комбиниран тоалетен стол , проходилки и др.

Отделението има готовност за кардио-пулмонална реанимация, с набор за интубация, мануално обдишване и сърдечен масаж, апарат тип Амбу, ларингоскоп и аспирационни помпи.

Отделението разполага с необходимите пособия за парентерална инфузия и преливане на кръв и кръвни съставки.

Лекари на адрес гр. Сандански

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПОПСТОЕВ

НАЧАЛНИК НЕВРОЛГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

ИВАН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ЛЕКАР НЕВРОЛОГ

ПАВЛИН КРЪСТЕВ ПАВЛОВ

ЛЕКАР НЕВРОЛОГ

ДИМКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ КАРАБАШОВ

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ

РАЛИЦА ДИМИТРОВА КЕХАЙОВА

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ

Лекари на адрес гр. Петрич

МАРИАНА СЕРАФИМОВА ПЕРУСАНОВА - КАРААНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НЕВРОЛГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

НАТАША ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ЛЕКАР НЕВРОЛОГ

ЧАВДАР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ЛЕКАР НЕВРОЛОГ