МБАЛ САНДАНСКИ

МБАЛ“ЮЗБ“ ООД Сандански база 1, предишната болница „СВ.Врач“ съществува от 1940 г., като ползвайки почивна база на ВМРО Санданска околия се сдобива със собствен стационар. В тогавашните условия на частна медицинска практика и относително слабо застъпено обществено здравеопазване, където държавната власт се е грижела предимно за санитарното и хигиенно-епидемиологично осигуряване на населението, Околийският стационар е бил относително малко звено от структурата на здравната система в района, ангажирана почти изключително с осигуряване на стационарна помощ за населението от околията.

След промените в здравната политика на страната настъпили постепенно със завземането на властта от комунистите и въвеждането на модел на здравеопазване, подобен на действащия в СССР, към съществуващият стационар се разкриват нови звена. В структурата на Околийската, впоследствие – Районна болница са включени градска поликлиника и селски здравни служби и участъци, системата на зъболечението и зъботехниката. 

Със забраната на частната лекарска и зъболекарска практика със Закон за народното здраве от 1973 г., Общинската болница (тогава именувана Районна), се превръща в единственото звено на територията на общината, осигуряваща здравна помощ за местното население. Апогеят на системата е в началото на 80-те години, когато в структурата са ангажирани на работа 720 души персонал (здравни работници). През 1991 г. собствеността върху болницата е прехвърлена от държавата върху общината със заключителните разпореди на Закона за Местното самоуправление. 

През същия период от структурата на Болницата отпадат зъболечението и зъботехниката. По това време са и първите опити за пренасочване на част от достационарната помощ към частно практикуващи лекари и зъболекари. През периода 1991 – 1999 г., въпреки немалкото усиля на част от персонала на болницата и свободно практикуващи, Болницата успя да запази почти изключителен монопол върху здравните дейности на територията на община Сандански и обслужвания от нея район.

МБАЛ ПЕТРИЧ

МБАЛ“ЮЗБ“ООД гр. Петрич база 2, предишната болница „Рокфелер“ЕООД

– Здравеопазването в град Петрич води своето начало през 1929 година, когато е открита Държавната първостепенна болница с две отделения – хирургично и вътрешно. През 1944 година дейността на болницата се разраства и са открити и други отделения.

През 1952 година болничното заведение и поликлиниката са обедидинени.

През осемдесетте години на XX век започва строителството на нова, модерна и обширна сграда, в която да функционират всички видове медицински, профилактични и лечебни дейности.

През 2000 година е регистрирана Многопрофилна болница за активно лечение – Рокфелер ЕООД – Петрич.

Основният корпус на болницата е построен през 1993 година и се състои от осем етажа и самостоятелен едноетажен корпус за Родилно отделение.

През 1998 и 2000 година е извършен ремонт на Хирургично, Детско и Вътрешно отделения, Операционните зали, а през 2002 година на Акушеро – гинекологичното отделение.

Така до 2016г.когато ,с оглед промените демографски,икономически и социални условия ,а и в законодателната уредба,свързана със здравеопазването Общинският съвет на общините Сандански,Петрич,Струмяни и Кресна стигат до решението със съгласието и съпричастността на директора на МБАЛ „Св.Врач“ЕООД –д-р Илия Тонев двете болници в Сандански и Петрич да се обединяват в една болница с две бази, която обслужва живущите от четирите общини.

Днешната преструктурирана МБАЛ“Югозападна болница“ООД с кауза и надежда за добро здравеопазване на жителите от югозапада.

Структура

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД е многопрофилна болница за активно лечение с териториален обхват на дейността – населението и гостите на общините Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна, разположени в югозападната част на България, на юг от Кресненското дефиле до Беласица и югозападните склонове на Пирин планина.

Двете бази на МБАЛ “Югозападна болница” ООД  се състоят от четири функционално обособени структурни блока.