Вътрешно отделение в двете бази

Вътрешно отделение  е със стационар в двете бази на болницата Петрич и Сандански с многогодишна история и традиции. Основна цел на отделението е да предоставя високоспециализирана стационарна и консултативна медицинска помощ на гражданите от общините – Сандански,Петрич, Кресна и Струмяни. Принципите и правилата за добра медицинска практика са залегнали в дейността на вътрешно отделение с прилагането на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика в областта на съвременната медицина, както в Сандански ,така и в Петрич.

Апаратура

Отделението разполага с апаратура съгласно изискването на медицинския стандарт. Вътрешно отделение разполага с оборудване за лечение на критични нарушения в жизненоважните функции на пациенти и набор с лекарства за спешни състояния според спецификата на отделението. Отделението разполага със спешен шкаф оборудван със задължителните животоспасяващи лекарства, централна кислородна инсталация, ЕКГ апарат “ASPEL”, монитор “SCHILLER”, дефибрилатор, апарат тип Амбу, аспирационна помпа, инфузионни помпи, инхалатор “PARI TURLO BOY*S, фиброгастроскоп „Олимпус GIFE”, фиброколоноскоп „Олимпус GFEL”.

Отделението разполага с необходимите пособия за парентерална инфузия на кръв и кръвни съставки. Има сигнализираща система за осигуряване на бърз контакт с медицински специалисти и лекари при възникнали спешни състояния. Разположението на сестринската стая и лекарските кабинети гарантира незабавен отговор на повикването от пациента.

Лекари на адрес гр. Сандански

ОГНЯН ПАВЛОВ БЛАГОЕВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

КРЪСТИНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

ЛЕКАР ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

ЙОРДАНКА ЖИВКОВА КОСТОВА

ЛЕКАР 1

Лекари на адрес гр. Петрич

ОЛЕГ СЛАВЧЕВ ЯКОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

МАЛИНА ЯНКОВА КИТАНОВА

ЛЕКАР ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

ИСКРА ТОМОВА ЦИКАНДЕЛОВА

ЛЕКАР ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ