През 2023г. се структурира нов Ангиографски сектор , който ще разполага и с нова ,висококачествена ангиографска апаратура за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, с която ще се повиши качеството на образната диагностика и здравеопазването. По изискване, новият- последно поколение ангиограф трябва да бъде разположен в помещение ,минимум 40кв.м.Старият ангиограф , с който разполага болницата , ще бъде използван като резервен.
Застроява се нова едноетажна пристройка към вече съществуващата сграда и ще бъде осигурен достъп за хора в неравностойно положение.
Втората нова сграда на ангиографската лаборатория ще разполага с помещение за подготовка на пациента ,санитарен възел, техническо помещение, а командата компютърна зала за съществуващия ангиограф ще се използва и за новия апарат, като се предвижда връзка между тях.