Прием на документи

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД обявява прием на документи за зачисляване на  лекари специализанти по следните специалности: Образна диагностика Кардиология Анестезиология и интензивно лечение Кандидатите следва да внесат в деловодството на болницата в срок до...