На 27.06.2024 г., ръководството на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД проведе работна среща с кметовете на общините, председателите и представители на общинските съвети на общините Петрич и Сандански.

Основната цел на срещата бе да се набележат краткосрочни и дългосрочни мерки за преодоляване на проблема с кадровото обезпечаване на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД и осигуряването на достъп до болнична помощ в двата филиала на болницата.

Срещата бе част от редицата подобни, които управителят на болничното дружество – д-р Илия Тонев провежда през последните месеци с екипите на отделенията, кметовете на общините и други болнични заведения, за  да намери решение на проблема с недостига на медицински кадри. В резултат е утвърден оптимален вариант за работата на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, чрез който ще се избегне пълното затваряне на отделенията чрез привличането на външни лекари и същевременно голяма част от персонала ще може да ползва полагаемия му се платен годишен отпуск.

Доброто сътрудничество на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД с другите здравни заведения в страната още от следващата седмица, ще осигури специалисти от един от най-добрите педиатрични центрове в страната УМБАЛ Токуда, които ще дават дежурства през месец юли.

За работния график на болничното заведение за летния период са уведомени всички институции- РЗИ, РЗОК и филиалите на ЦСМП в гр.Петрич и гр.Сандански.

Целта е във всеки един момент пациентите на общините Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни да имат достъп до болнична медицинска помощ и при необходимост да бъдат настанявани в един от двата филиала на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД.

 НА ДВАТА АДРЕСА ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ:

 • Приемните блокове за насочване на пациентите;
 • Клиничните лаборатории;
 • Отделенията по образна диагностика;
 • Микробиологичните лаборатории;
 • Хемодиализите.

ЗА ФИЛИАЛ САНДАНСКИ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ:

 • Кардиологично отделение;
 • Неврологично отделение.

ЗА ФИЛИАЛ ПЕТРИЧ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ:

 • ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ.

    

 РАБОТЕН ГРАФИК ЗА ОТДЕЛЕНИЯТА В ДВЕТЕ ОБЩИНИ – САНДАНСКИ  И ПЕТРИЧ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ:

  МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ – ФИЛИАЛ САНДАНСКИ

 От 01.07.2024 г. до 15.07.2024г.

 • Хирургично отделение;
 • Ортопедо-травматологично отделение;
 • Детско отделение;
 • Отделение по анестезиолозия и интензивно лечение /ОАИЛ/.
 • Родилно отделение;
 • Неонатологично отделение.

 

 МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ – ФИЛИАЛ ПЕТРИЧ

 От 16.07. 2024 г. – 31.07.2024 г.

 • Хирургично отделение;
 • Ортопедо-травматологично отделение;
 • Неврологично отделение;
 • Детско отделение;
 • Отделение по анестезиолозия и интензивно лечение /ОАИЛ/;
 • Инфекциозно отделение.
 • Родилно отделение;
 • Неонатологично отделение.

С утвърдения и съгласуван с лекарите работен график за летните месеци ще бъде възможно използването на годишния отпуск от страна на медицинския персонал без това да доведе до затваряне изцяло на отделения и в двата филиала, което да доведе до невъзможност да се приемат пациенти.

Ръководството на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, кметовете на общините Петрич и Сандански заедно със сформираните работни групи съветници ще продължат търсенето на варианти за разрешаване на проблем с липсата на медици в районите извън столицата.