МБАЛ „Югозападна болница“ ООД обявява прием на документи за зачисляване

на  лекари специализанти по следните специалности:

  • Образна диагностика
  • Кардиология
  • Анестезиология и интензивно лечение

Кандидатите следва да внесат в деловодството на болницата в срок до 10.04.2024 г. следните документи:

  • Копие на диплома за завършено висше образование
  • Копие на лична карта
  • Удостоверение за актуално членство в Български лекарски съюз
  • Автобиография
  • Кратко мотивационно писмо