Прием на документи

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД обявява прием на документи за зачисляване на  лекари специализанти по следните специалности: Образна диагностика Кардиология Анестезиология и интензивно лечение Кандидатите следва да внесат в деловодството на болницата в срок до...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми пациенти, Във връзка с възникнали въпроси и недоразумения по повод въведения режим за работа със спешни пациенти след 19.30ч. в работни дни и в почивни и празнични дни на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД с адреси гр. Сандански и гр. Петрич Ви УВЕДОМЯВАМЕ...

Конкурс за началник Клинична патология

ЗАПОВЕД № 05- 634 Гр. Сандански  06.10.2023 г. На основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, ОБЯВЯВАМ Конкурс за заемане на следните длъжности:             На адрес Сандански  Началник на отделение по...
Конкурс началник отделение

Конкурс началник отделение

ЗАПОВЕД № 05- 408 Гр. Сандански  21.06.2023 г. На основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, ОБЯВЯВАМ Конкурс за заемане на следните длъжности:             На адрес Сандански Началник на Вътрешно...
Конкурс за заемане на длъжността  „Главна медицинска сестра“

Конкурс за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра“

З А П О В Е Д   № 05- 409 Гр. Сандански 22.06.2023 г.   На основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда,   ОБЯВЯВАМ Конкурс за заемане на длъжността  „Главна медицинска сестра“ на МБАЛ „ЮЗБ“ ООД  ...
НОВО! В МБАЛ „Югозападна болница“ в град Петрич

НОВО! В МБАЛ „Югозападна болница“ в град Петрич

Като част от нашия ангажимент за осигуряване на възможно най-доброто здравеопазване на нашите пациенти, ще инсталираме съвсем нов, най-съвременен ЯМР (Ядрено Магнитен Резонанс) на ползваща се с отлична репутация марка. Новият ЯМР не само ще подобри цялостното...